Duurzaam en circulair bouwen

Energieneutraal

Steeds meer ondernemers hebben de ambitie om energieneutraal te bouwen. Deze ondernemers zijn bij Pandbouw aan het juiste adres. Waarom?  Wij bij Pandbouw bouwen enkel en alleen energie neutrale bedrijfspanden. Door energiebesparende maatregelen te nemen in het gebouw en het bedrijfsproces zorgen wij samen met onze opdrachtgevers voor een rendabel bedrijfspand voor nu en in de toekomst. Duurzaamheid betekent bij ons niet alleen duurzaam bouwen, maar ook duurzaam werken. Van ontwerp tot en met realisatie houden wij hier rekening mee.  

Wij geven met een duurzame bedrijfsvoering invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van medewerkers, opdrachtgevers en samenleving. We streven ernaar dat de projecten waar we aan werken bijdragen aan een duurzame sociale economie in de omgeving. Dat ze inspiratie brengen en bijdragen aan de bewustwording van duurzaamheid. 

Duurzame concepten

We zijn nu zelfs bezig om met een samenwerkende partner een concept uit te werken voor een  klimaat adaptief, luchtzuiverend, CO2-neutraal, gezond duurzaam bedrijfspand met een gesloten waterkringloop en waarbij het welzijn van de mens centraal staat. Ook bij de inrichting van een pand houden we rekening met een groene werkomgeving.

Pandbouw uw vaste partner voor al uw nieuwbouw projecten!