(Ver)bouwen met Voorsprong
22 september 2023
Duurzaamheid staat tegenwoordig hoog op de agenda van veel bedrijven. Renovatie van een bedrijfspand biedt een uitstekende kans om duurzame verbeteringen aan te brengen, een positieve impact te hebben op het milieu, maar kan ook leiden tot een kostenbesparing op lange termijn. In dit blog kijken we naar welke stappen m.b.t. duurzaamheid je zou kunnen nemen bij renovatie van een bedrijfspand met inachtneming van de Trias Energetica.

Stappen naar duurzame renovatie: 

  • Beperk de energievraag: Bij de renovatie van een bedrijfspand kunnen we de energievraag verminderen door te starten met het goed isoleren van het bestaande pand. Hierbij moet u denken aan isolatiemateriaal (t.b.v. buitenschil) zorgvuldig aaneensluitend tegen de achterliggende constructie te plaatsen, voorkom koude bruggen, isoleer ok bedrijfscheidende wanden en vloeren, denk aan lage U waarden van ramen, deuren en kozijnen en zorg voor HR+++ glas. Een andere maatregel om de energievraag te beperken is zorgen voor een hoge luchtdichtheid. Dit kunt u bereiken door een goede kierdichting en luchtdichtheid van de aansluitdetails. Veel daglicht, lichte kleuren en reflecterende oppervlakken hebben een positief effect op het welzijn van de gebruiker en beperken het energieverbruik van kunstlicht. Ook de indeling van uw bederijfspand kan de energievraag beperken, namelijk door zonering en compartimentering. Situeer ruimtes waar koelte of warmte gewenst is bij elkaar(zonering) en aan de koele respectievelijk warme zijde van het gebouw. Compartimenteren is functies thermisch van elkaar scheiden. Voorbeelden hiervan zijn het isoleren van vloeren en wanden van onverwarmde en gekoelde ruimten
  • Herbruikbare energie: We kunnen energie hergebruiken door bijvoorbeeld energie uit reststromen te gebruiken. Hierbij moet u denken aan warmteterugwinning. In feite komt hier alle warmte voor in aanmerking die via afvoerstromen het gebouw verlaat. Een andere optie om energie te hergebruiken is het benutten van restwarmte uit de nabije omgeving, bijvoorbeeld warmte uit industriële processen. Een andere manier van herbruikbare energie is het toepassen van energie uit hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie. Een voorbeeld hiervan is zon-thermische energie. Dit houdt in dat direct en indirecte zonnewarmte wordt omgezet in warm(tap)water dat wordt opgeslagen in (zonne)boilers. Deze installaties kunnen ook worden gecombineerd met warmtepompen. Een ander voorbeeld is fotovoltaïsche cellen(zonnepanelen). Dit houdt in dat zonne-energie direct wordt omgezet in elektriciteit. Niet gebruikte elektriciteit kan worden teruggegeven aan het elektriciteitsnet. Andere mogelijkheden voor het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen zijn warmtepomp en lage temperatuur verwarming, warmte-koude opslag en windenergie.
  • Zo efficiënt mogelijk fossiele energie gebruiken: Deze stap is qua duurzaamheid de laagste stap van de Trias Energetica. Als alles is gedaan aan energiebesparing en hernieuwbare energie, is het zaak om de installaties(voor verwarming, warm tapwater, koude, ventilatie, maar ook liften, niet gebouw gebonden apparatuur), en verlichting zo efficiënt mogelijk te laten werken. Belangrijk is dat het energieverbruik zo laag mogelijk gehouden wordt, zodat het verbruik van fossiele energiebronnen door hernieuwbare energie kan worden gecompenseerd. Er zijn verschillende mogelijkheden om efficiënt gebruik te maken van de eindige energiebronnen, namelijk Hoog Rendement (HR) installatie en apparatuur, energie efficiënte verlichting, lage warmte productie, besparing van warm tapwater en ventilatie.
  • Duurzame materialen: Kies bij de renovatie van het pand voor duurzame bouwmaterialen, zoals gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen. Dit vermindert de ecologische impact van de bouw en verlengt de levensduur van het gebouw.
  • Groene certificering: Overweeg het behalen van groene certificering zoals LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)om de duurzaamheid van het pand officieel te erkennen.
  • Subsidies en stimuleringsmaatregelen: Controleer of er subsidies, belastingvoordelen of andere stimuleringsmaatregelen beschikbaar zijn voor duurzame renovatieprojecten. Deze kunnen de financiële last aanzienlijk verminderen.
  • Kostenbesparing op de lange termijn: Door het toepassen van bovenstaande stappen levert dit u uiteindelijk een kostenbesparing op, op de lange termijn. Hiermee kunt u de gedane investering uiteindekijk grotendeels terugverdienen. Daar komt bij dat door duurzame renovatie de waarde van een pand kan verhogen, wat op de lange termijn ook een positieve impact kan hebben op de financiën van het bedrijf.

Conclusie:

Het biedt veel voordelen om bij de renovatie van een bedrijfspand te kiezen voor duurzame maatregelen. Ten eerste draagt u bij aan een beter milieu, maar levert het uw bedrijf ook een kostenbesparing op, op de lange termijn door verminderde uitgaven op gebied van energie- en waterrekeningen, minder onderhoudskosten dankzij hoogwaardige duurzame materialen, maar ook door de stijging van de waarde van uw pand.  Daar komt bij dat het ook een imago en concurrentievoordeel kan opleveren, omdat bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid vaak gezien worden als milieubewust en verantwoordelijk. Dit kan een positieve invloed hebben op het imago van het bedrijf en zijn concurrentiepositie verbeteren.

Bent u op zoek naar maatwerk, dan is Pandbouw uw partner voor al uw nieuwbouw en renovatie projecten!

Vraag brochure aan